Slider

להלן רשימת הקטגוריות שינוהלו במסגרת המקצים השונים במרוץ.

מקצה חצי מרתון:
  • למנצחים בדרוג הכללי (בוגרים ונשים) יוענקו תווי קניה מתנת סאקוני:
מקום ראשון    1,000 ₪ מקום שני         750 ₪ מקום שלישי    500 ₪
  • לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות שלהלן יוענקו גביעים:
זכר נקבה
בוגרים נשים
נוער עד גיל 19 נערות עד גיל 19
גברים 20-39 נשים 20-39
גברים 40-49 נשים 40-49
גברים 50-59 נשים 50-59
גברים 60-69 נשים 60-69
גברים 70+ נשים 70+
מקצה 10 ק”מ: (הרשמה מעל גיל 15)
  • למנצחים בדרוג הכללי (בוגרים ונשים) מקום ראשון יוענקו שעוני סונטו, מתנת דוגית.
  • לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות שלהלן יוענקו גביעים:
זכר נקבה
בוגרים נשים
נוער עד גיל 19 נערות עד גיל 19
גברים 20-39 נשים 20-39
גברים 40-49 נשים 40-49
גברים 50-59 נשים 50-59
גברים 60-69 נשים 60-69
גברים 70+ נשים 70+
מקצה 5 ק”מ:
  • למנצחים בדרוג הכללי (בוגרים ונשים) מקום ראשון יוענקו שעוני סונטו, מתנת דוגית.
  • לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות שלהלן יוענקו גביעים:
זכר נקבה
בוגרים נשים
נוער עד גיל 17 נערות עד גיל 17
נוער עד גיל 19 נערות עד גיל 19
גברים 20-39 נשים 20-39
גברים 40-49 נשים 40-49
גברים 50-59 נשים 50-59
גברים 60-69 נשים 60-69
גברים 70+ נשים 70+
מקצה 2 ק”מ תחרותי:
  • לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות שלהלן יוענקו גביעים:
זכר נקבה
נערים 15-16 נערות 15-16
ילדים 13-14 ילדות 13-14
ילדים 10-12 ילדות 10-12
ילדים 8-9 ילדות 8-9
על מנת לזכות בפרס במסגרת קטגוריית גיל חייבים להיות לפחות 5 רשומים כאשר 3 מתוכם סיימו את המרוץ. במקרה ולא יהיו מספיק משתתפים בקטגוריה יחולק פרס רק למקום הראשון בקטגוריית הגיל.
סגירת תפריט