Slider

לוחות זמנים

שעת הזינוק

מקצה

מיקום ההזנקה

6:30

זינוק חצי מרתון 21.1 ק”מ
ארמון הנציב ירושלים, אפרת

9:00

זינוק 10 ק”מ

בישוב אפרת וסביב

9:20

טקס פרסים חצי מרתון

9:50

זינוק 5 ק”מ

בישוב אפרת וסביב

10:10

טקס פרסים 10 ק”מ

10:20

זינוק 2 ק”מ תחרותי (מתחת לגיל 16)

בישוב אפרת וסביב

10:35

זינוק 2 ק”מ עממי

בישוב אפרת וסביב

10:45

טקס פרסים 5 ק”מ ו-2 ק”מ

מסלולים:

חצי מרתון:
נקודת זינוק: טיילת ארמון הנציב (ינובסקי)- דרך חברון- צומת הרוזמרין\דרך חברון- צומת המנהרות – מחסום המנהרות – כביש חומת ההפרדה המקביל לציר 60 – צומת אפרת צפון – כניסה צפונית לאפרת – שכונת הדגן – הכביש שמחבר בין התמר והדגן לדקל ג’ – שדרות דוד המלך – רחוב נצח ירושלים – רחוב הגפן – כיכר איתן-  נקודת סיום בפארק העשור.

10 ק”מ:
נקודת זינוק – פארק העשור – כיכר איתן – רחוב הגפן – רחוב נצח ירושלים – שדרות דוד המלך – כביש המקביל לשדרות דוד המלך – מטה נוער – רחוב נצר ישי – כיכר הרימון – כיכר איתן – כניסה דרומית לאפרת – כביש גישה למגדל עוז – סיבוב במגדל עוז – חזרה לכיכר איתן וסיום בפארק העשור.

5 ק”מ:
נקודת זינוק- פארק העשור – כיכר איתן – רחוב הגפן – רחוב נצח ירושלים – שדרות דוד המלך – כביש המקביל לשדרות דוד המלך – מטה נוער – רחוב נצר ישי – כיכר הרימון – כיכר איתן וסיום בפארק העשור.

2  ק”מ (תחרותי ועממי):
נקודת זינוק – פארק העשור – כיכר איתן שער כניסה דרומית – חזרה לפארק העשור.

סגירת תפריט