Slider

חלוקת ערכות

ערכת משתתף במרוצים התחרותיים:

כל משתתף במקצי חצי מרתון, 10 ק”מ, 5 ק”מ, 2 ק”מ תחרותי, יקבל ערכת השתתפות עם הפריטים הבאים:

  • מדלית השתתפות
  • חולצת המרוץ
  • מספר חזה
  • צ’יפ אלקטרוני למדידת זמן הריצה.

חלוקת ערכות לנרשמים:
חלוקת ערכות לנרשמים תתבצע במועדים הבאים:

תאריך

מקום החלוקה

בשעות

פרטים

יום חמישי 2.4.2020

מתנ”ס אפרת.

שדרות דוד המלך 1, אפרת.

14:00-20:00

לכל המקצים

יום שישי 3.4.2020

ארמון הנציב, ירושלים

05:00-06:00

מקצה חצי מרתון בלבד

יום שישי 3.4.2020

פארק העשור, באפרת

07:00-09:30

מקצי: 10, 5, 2 ק”מ בלבד

שימו לב!

איסוף הערכה מותנה בהופעת שמכם ברשימת המשתתפים (לחץ כאן) במידה ואינכם מופיעים ברשימת המשתתפים, אנא צרו קשר.

ערכת משתתף במרוצים התחרותיים:

כל משתתף במקצי חצי מרתון, 10 ק”מ, 5 ק”מ, 2 ק”מ תחרותי, יקבל ערכת השתתפות עם הפריטים הבאים:

  • מדלית השתתפות
  • חולצת המרוץ
  • מספר חזה
  • צ’יפ אלקטרוני למדידת זמן הריצה.

חלוקת ערכות לנרשמים:
חלוקת ערכות לנרשמים תתבצע במועדים הבאים:

 

תאריך

מקום החלוקה

בשעות

פרטים

יום חמישי 2.4.2020

מתנ”ס אפרת.

שדרות דוד המלך 1, אפרת.

14:00-20:00

לכל המקצים

יום שישי 3.4.2020

ארמון הנציב, ירושלים

05:00-06:00

מקצה חצי מרתון בלבד

יום שישי 3.4.2020

שכונת הדגן

05:30-06:30

מקצה 10 ק”מ בלבד

יום שישי 3.4.2020

פארק העשור, באפרת

07:30-09:00

מקצי: 5, 2 ק”מ בלבד

שימו לב!

איסוף הערכה מותנה בהופעת שמכם ברשימת המשתתפים (לחץ כאן)- במידה ואינכם מופיעים ברשימת המשתתפים, אנא צרו קשר.